Ελληνικά English Türkçe

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακατασκευή και  διαμόρφωση αίθουσα συγκέντρωσης Faculty Lounge Pierce, Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών στην Αγία Παρασκευή.